Βιολογικά Προϊόντα και Υγεία

Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών.

Οι βιολογικοί καλλιεργητές χρησιμοποιούν το σύστημα της αμειψισποράς, δηλαδή την εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι. Η αμειψισπορά μπορεί να περιέχει και αγρανάπαυση. Σκοπός της είναι ο εμπλουτισμός του εδάφους με συστατικά που άλλα φυτά απορροφούν και άλλα αποδίδουν στο έδαφος.

Επιπλέον οι βιολογικοί καλλιεργητές χρησιμοποιούν υπολείμματα συγκομιδών, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) καθώς και μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, του εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για τα φυτά καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων.

Η Βιολογική Καλλιέργεια συχνά συνδέεται με την υποστήριξη αρχών πέρα από την καλλιέργεια όπως η σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος.

Τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό στην σύνθεση τους, μεγαλύτερα ποσοστά πρωτεϊνών, μεταλλικών αλάτων, ενζύμων και βιταμινών. Επίσης δεν περιέχουν συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσης, τεχνητά χρώματα και αρώματα κατ επέκταση έχουν υπέροχη γεύση.

Θρεπτικά Συστατικά Βιολογικών Προϊόντων

Μελέτες των τελευταίων ετών, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα βιολογικά προϊόντα, θωρακίζουν την υγεία και περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά εναντίον σοβαρών παθήσεων.

Έχει αποδειχτεί, ότι τα βιολογικής καλλιέργειας πορτοκάλια περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες σε βιταμίνη C και ιχνοστοιχεία σιδήρου, χαλκού και ψευδαργύρου καθώς και μεταβολίτες, οι οποίοι θεωρείται ότι παρέχουν προστασία κατά του καρκίνου και των καρδιοπαθειών.

Οι διαφορές βιολογικών και συμβατικών είναι τόσο εμφανείς, που τα βιολογικά προϊόντα βοηθούν ώστε να αυξηθούν οι τιμές των θρεπτικών συστατικών ακόμα και σε ανθρώπους που δεν καταναλώνουν 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών όπως προτείνεται.

Υψηλότερα είναι επίσης τα επίπεδα των μεταλλικών στοιχείων. Πρέπει πλέον να εγκαταλειφθεί η άποψη που ίσως επικρατεί, ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των βιολογικών και των συμβατικών προϊόντων και ότι η κατανάλωση τους είναι θέμα ενίσχυσης της ανθρώπινης υγείας.

Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά περιέχουν 40% περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα συμβατικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να προστατεύουν τον οργανισμό από την εκδήλωση σοβαρών ασθενειών.

Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων στηρίζεται σε ένα αυστηρό σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης που περιγράφεται στο νόμο 2092/91 και 1804/99 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε βιοκαλλιεργητής είναι υποχρεωμένος να τον εφαρμόζει.

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ένας παραγωγός ελέγχεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας έως και την διάθεση των προϊόντων. Γεωπόνοι ενεργούν ελέγχους στα κτήματα, ενώ ειδικές αναλύσεις κατά την διάρκεια της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της τυποποίησης, πιστοποιούν ότι τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες.

Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα βιολογικής καλλιέργειας τουλάχιστον για τρία χρόνια και να φέρει την κατάλληλη σήμανση στην συσκευασία, δηλαδή το όνομα του οργανισμού και τον κωδικό πιστοποίησης του. Φυσικά στην βιολογική γεωργία απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων υλικών.

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
 • Να παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα.
 • Να αλληλεπιδράσει με εποικοδομητικό και ζωτικό τρόπο με όλα τα φυσικά συστήματα και κύκλους.
 • Να ενθαρρύνει και να αυξήσει τους βιολογικούς κύκλους στα γεωργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των μικροοργανισμών, της εδαφικής χλωρίδας και πανίδας, των φυτών και των ζώων.
 • Να διατηρήσει και να αυξήσει μακροπρόθεσμα τη γονιμότητα του εδάφους.
 • Να χρησιμοποιήσει, όσο είναι δυνατόν, ανανεώσιμες πηγές σε γεωργικά συστήματα οργανωμένα σε τοπικό επίπεδο.
 • Να εργαστεί, όσο είναι δυνατόν, μέσα σε κλειστά συστήματα σε σχέση με την οργανική ουσία και τα θρεπτικά στοιχεία.
 • Να εργαστεί, όσο είναι δυνατόν, με υλικά και ουσίες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν σε ένα αγρόκτημα ή οπουδήποτε αλλού.
 • Να περιορίσει όλες τις μορφές ρύπανσης που προέρχονται από τη γεωργική πρακτική,
 • Να διατηρήσει τη γενετική ποικιλομορφία των γεωργικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των φυτών.
 • Να προσφέρει στους παραγωγούς διαβίωση σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, να καλύψει τις βασικές ανάγκες τους και να τους παρέχει επαρκές εισόδημα και ικανοποίηση από την εργασία τους, σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
 • Να εξετάσει τον ευρύτερο κοινωνικό και οικολογικό αντίκτυπο των αγρό-οικοσυστημάτων.