Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων που διακινούνται με το εμπορικό σήμα Creta Star, έχουν πιστοποιηθεί με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, ενώ μια μικρότερη ποσότητα διαθέτει πιστοποιητικά βιολογικής καλλιέργειας, του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ΔΗΩ. Η Συνεργατική Α.Ε. είναι μέλος της Sedex από το 2015.

Sedex. Empowering ethical and responsible supply chains.

Sedex. Empowering ethical and responsible supply chains

GS1 Association Greece

GS1 Association Greece

 

Πιστοποιητικά Συμβατικών Προϊόντων

ISO 9001

ISO 9001

ISO 22000

ISO 22000

 

Global Gap

Global Gap

 

Agro 2-1 Agro 2-2 Q-Cert

Agro 2-1 Agro 2-2 Q-Cert

Certificate of Conformity

Certificate of Conformity

Πιστοποιητικά Βιολογικών Προϊόντων

ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

ΔΗΩ – Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων