Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων που διακινούνται με το εμπορικό σήμα Creta Star, έχουν πιστοποιηθεί με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, ενώ μια μικρότερη ποσότητα διαθέτει πιστοποιητικά βιολογικής καλλιέργειας, του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ΔΗΩ. Η Συνεργατική Α.Ε. είναι μέλος της Sedex από το 2015.

Sedex. Empowering ethical and responsible supply chains.

Sedex. Empowering ethical and responsible supply chains

GS1 Association Greece

GS1 Association Greece

Πιστοποιητικά Συμβατικών Προϊόντων

ISO 22000

FSSC 22000

Agro 2-1 Agro 2-2 Q-Cert

Agro 2-1 Agro 2-2 Q-Cert

Global Gap

Global Gap

Global Gap

Global Gap Synergatiki

Πιστοποιητικά Βιολογικών Προϊόντων

ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

ΔΗΩ – Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων