Συμβατικά Γκρέιπ Φρουτ

Ποικιλίες Συμβατικών Γκρέιπ Φρουτ – Creta Star

Λευκόσαρκα γκρέιπ φρουτ

ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ

Η ποικιλία των λευκόσαρκων αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη ποικιλία γκρέιπφρουτ, καθώς καλύπτει το 70% της παραγωγής που καλλιεργείται στην Κρήτη. Πρόκειται για μεσαίος προς μεγάλο καρπό, με σφαιρικό σχήμα και ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Άσπερμος, πολύ χυμώδες και με καλή γεύση. Είναι διαθέσιμος από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη του αντοχή στις μεταφορές και την αποθήκευση.

ΚΟΚΚΙΝΟΣΑΡΚΑ

Πρόκειται για μία ανερχόμενη ποικιλία γκρέιπφρουτ, με κόκκινο και απαλό κίτρινο φλοιό. Η σάρκα είναι σκουρόχρωμη, ζουμερή και άσπερμη. Είναι διαθέσιμο από αρχές Δεκεμβρίου μέχρι αρχές Ιουνίου. Χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη του αντοχή στις μεταφορές και την αποθήκευση.