Βιολογικά Πορτοκάλια

Ποικιλίες Βιολογικών Πορτοκαλιών – Creta Star

ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ – ΝΑΒΕΛ

Μεγάλος καρπός, σφαιρικού σχήματος, έντονου πορτοκαλί χρώματος, με χυμώδη άσπερμη σάρκα, με εξαιρετικό άρωμα και μετρίου πάχους φλοιό. Έχει μεγάλη αντοχή στις μεταφορές και την αποθήκευση, είναι καρπός που καθαρίζεται εύκολα και διακρίνεται για την εξαιρετική του γεύση σαν επιτραπέζιο φρούτο.

Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία των βιολογικών Ομφαλοφόρων πορτοκαλιών είναι από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ως πλεονέκτημα των Ομφαλοφόρων χαρακτηρίζεται η μεγάλη αντοχή τους στις μεταφορές και την αποθήκευση.

Μεσαίου μεγέθους καρπός, σφαιρικού σχήματος, πορτοκαλί χρώματος, με σάρκα ιδιαίτερα χυμώδη, άσπερμη ή ολιγόσπερμη, με εξαιρετικό άρωμα και λεπτό φλοιό. Η περίοδος που ευδοκιμούν τα «Βαλέντσια» πορτοκάλια είναι από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ποικιλία με μεγάλη αντοχή στις μεταφορές και την αποθήκευση.

ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

ΛΑΝΕ ΛΕΙΤ

Πρόκειται για μια όψιμη ποικιλία πορτοκαλιών που έκανε την εμφάνιση της στην παραγωγή των Χανίων το 2010. Ποικιλία με μεγάλο καρπό, σφαιρικού σχήματος, με έντονο πορτοκαλί χρώμα, με χυμώδη άσπερμη σάρκα, εξαιρετικό άρωμα και μετρίου πάχους φλοιό. Έχει εξαιρετική γεύση σαν επιτραπέζιο φρούτο. Χαρακτηρίζεται με μεγάλη αντοχή στις μεταφορές και την αποθήκευση. Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία «Λάνε Λέιτ» είναι από το Μάρτιο μέχρι τα μέσα Μαΐου.