Συμβατικά Πορτοκάλια

Ποικιλίες Συμβατικών Πορτοκαλιών – Creta Star

omfalofora

ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ – ΝΑΒΕΛ

Μεγάλος καρπός, σφαιρικού σχήματος, έντονου πορτοκαλί χρώματος, με χυμώδη άσπερμη σάρκα, με εξαιρετικό άρωμα και μετρίου πάχους φλοιό. Είναι καρπός που καθαρίζει εύκολα και διακρίνεται για την εξαιρετική του γεύση σαν επιτραπέζιο φρούτο.

Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία των Ομφαλοφόρων πορτοκαλιών είναι από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ως πλεονέκτημα των Ομφαλοφόρων χαρακτηρίζεται η μεγάλη αντοχή τους στις μεταφορές και την αποθήκευση.

ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

Μεσαίου μεγέθους καρπός, σφαιρικού σχήματος, πορτοκαλί χρώματος, με σάρκα ιδιαίτερα χυμώδη, άσπερμη ή ολιγόσπερμη, με εξαιρετικό άρωμα και λεπτό φλοιό. Η περίοδος που ευδοκιμούν τα «Βαλέντσια» πορτοκάλια είναι από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Ποικιλία με μεγάλη αντοχή στις μεταφορές και την αποθήκευση.

valencia

ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ

Μεσαίου μεγέθους καρπός, σφαιρικού ή ωοειδούς σχήματος, ερυθρού πορτοκαλί χρώματος, με σάρκα χυμώδη ή άσπερμη, με εξαιρετικό άρωμα και μετρίου πάχους φλοιό. Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία «Ναβαλίνες» είναι από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Ο καρπός της ξεχωρίζει για τη γλυκιά του γεύση και την πρωιμότητα του.

Μεγάλου μεγέθους καρπός, ελλειψοειδούς σχήματος, με έντονο πορτοκαλί χρώμα, με χυμώδη άσπερμη σάρκα και μετρίου πάχους φλοιό. Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία «Νιουχόλ» είναι από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

ΝΙΟΥΧΟΛ

ΛΑΝΕ ΛΕΙΤ

Πρόκειται για μια όψιμη ποικιλία πορτοκαλιών που έκανε την εμφάνιση της στην παραγωγή των Χανίων το 2010. Ποικιλία με μεγάλο καρπό, σφαιρικού σχήματος, με έντονο πορτοκαλί χρώμα, με χυμώδη άσπερμη σάρκα, εξαιρετικό άρωμα και μετρίου πάχους φλοιό. Έχει εξαιρετική γεύση σαν επιτραπέζιο φρούτο. Χαρακτηρίζεται με μεγάλη αντοχή στις μεταφορές και την αποθήκευση. Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία «Λάνε Λέιτ» είναι από το Μάρτιο μέχρι τα μέσα Μαΐου.